Technické zařízení budov

Součástí projektu pro stavební povolení a provedení stavby je i zpracování dílčích částí, jimž se říká obecně profese. Ať se rozhodnete pro jakoukoliv pozemní stavbu, tato část k ní neodmyslitelně patří. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace  jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech   dokládajících  dodržení  normových  hodnot  a  právních předpisů.  Vymezí  základní  materiálové,  technické  a  technologické, dispoziční  a  provozní  vlastnosti  zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace  se  zpracovává  samostatně  pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby a člení se např.:

  • zdravotně technické instalace,
  • vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
  • měření a regulace,
  • silnoproudá elektrotechnika,
  • elektronické komunikace a další.

Obsah  a  rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude přizpůsoben  charakteru  a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační  uspořádání  dokumentace  jednotlivých  částí  (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby.