Statické posouzení objektu

Statické posudky
Co to obnáší?
Váš objekt odborně prohlédneme a určíme původ vzniku případných škod. Příčiny statických poruch (např. trhlin, posuvů apod.) zevrubně popíšeme a navrhneme ekonomické řešení pro jejich zajištění nebo sanaci. V případě závažnějších nebo rozsáhlejších poruch navrhneme provizorní zajištění a určíme místa pro další sledování, místa pro provedení odběru vzorků, sond apod.
Kolik to stojí a jak dlouho to trvá?
Běžný statický posudek na jednotlivou poruchu provádíme za cenu okolo Kč 6.000,- (+ DPH 21 %). Ceny složitějších statických posudků včetně projektové dokumentace se určují individuálně pro každou stavbu. Termíny záleží na celkové vytíženosti kanceláře, ale závažné poruchy řešíme většinou okamžitě, méně závažné do 14 dnů.