Rekonstrukce, sanace a adaptace budov

Rekonstrukce či adaptace je velmi náročný projekt a liší se od normálního projektu v mnoha směrech. Při rekonstrukci nestavíme na zelené louce, ale pracujeme již s postaveným objektem. Proto se Vám snažíme v rámci již existujících podmínek vyjít maximálně vstříc.
 
Projekt rekonstrukce domu
Rekonstrukce domu vyžaduje zhodnocení aktuálního stavu. Na základě prohlídky případně možnosti provedení sond zhodnotíme aktuální stav. Následně zpracujeme návrh možných řešení, úprav domu, aby vyhovoval současným požadavků, normám a vyhláškám, ale taktéž požadavku klienta na bydlení.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v různých stupních, v závislosti na podkladech, možnosti provedení sond do konstrukcí a informacích o objektu. Vesměs se jedná o dokumentaci v rozšířeném rozsahu - dokumentace pro stavební povolení s podrobněji zpracovanými výkresy.

Postup práce:

Zhodnocení stavby, prohlídka stavby, provedení fotodokumentace - zjištění aktuálního stavu, viditelné závady, hrubý rozsah prací. Informace a zhodnocení situace zda-li je ekonomické objekt opravovat.
Zaměření stávajícího stavu, ověření skladeb - v případě, že neexistuje původní projektová dokumentace je nutné provedení komplexního zaměření stavby, mnohdy se tak stane. V případě, že původní dokumentace existuje, mnohdy neodpovídá aktuálnímu stavu a v tuto chvíli provádíme doměření stávajícího stavu a ověření rozměrů.
Návrh úprav, studie možného řešení - návrh úprav probíhá zpracováním studie možného řešení a konzultací s investorem stran jeho požadavků a představ.
Zpracování projektové dokumentace - dokumentaci zpracováváme v rozsahu dle dohody s investorem a dle možností samotné stavby (aktuálním provozu - nemožnost realizace sond)
Jednání s úřady, získání povolení stavby - dále v průběhu zpracování dokumentace zastupujeme investora před úřady a jednáme s úřady a dalšími orgány státní správy. V rámci dokumentace zajišťujeme tzv. inženýrskou činnost a zajišťujeme získání veškerých povolení ke stavebním úpravám.

V rámci rekonstrukcí se naše projekční kancelář zabývá projekty nástaveb, přístaveb, rekonstrukcí či úprav v interiéru stavby. Zabýváme se taktéž zpracováním dokumentací na změnu účelu užívání stavby, modernizaci stavby či navrácení stavby do původního stavu. Rekonstrukce či modernizace veškerých staveb, jako jsou rodinné domy, administrativní budovy či provozovny (obchody, restaurace, skladovací a výrobní haly apod). Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu je velice důležitá. Projekt pomáhá vyjasnit možnosti a nemožnosti řešení určitých částí objektu a jednotlivých míst řešení.ny. Projektovou dokumentací se snažíme vyřešit celou stavbu jako celek. Součástí naší nabídky je i vlhkostní průzkum s návrhem sanace zdiva a konstrukcí.