3D vizualizace a animace

3D vizualiazace
Jak prezentovat myšlenku, vizi nebo projekt? Nabízí se několik možností – zpravidla jde o slovní popis nebo obraz. Vyjádřit něco pomocí slov je mnohdy velmi složité nebo dokonce nemožné. Známe efektivnější formy prezentace. Jejich společným znakem je názornost.

Pro všechny své projekty nabízíme možnost vypracování vizualizace exteriéru i interiéru, kde se může každý podílet svými poznatky a nápady na výsledné představě o budoucím domově. Naší snahou je co nejpřesnější obraz o Vašem budoucím domově. Ukázky jednotlivých vizualizací našich staveb můžetete najít na záložce projekty.

 
 
Animace
Zhotovíme animaci či kompletní videoprezentaci pro váš stavební developerský či jiný záměr. Ve videoprezentaci lze kombinovat běžné videozáznamy s animacemi, statickými obrázky infografikou atd. Příklady našich vizualizací můžete vidět níže.