Vyberte si ze široké nabídky našich služeb

Jsme Vám k dispozici, proto nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů, či pokud máte zájem o jakoukoliv službu.

Inženýrská činnost

Cílem inženýrské činnosti je nabídnout objednateli souhrn všech služeb spojených s výstavbou, rekonstrukcí či revitalizací. Inženýrská činnost se zahajuje již v předprojektové přípravě, kdy se objednatel seznámí s možnými vlivy, omezeními či vyvolanými investicemi související s výstavbou. Na základě udělené plné moci objednatelem jsou zajištěny kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy a majitelů inženýrských sítí a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V průběhu realizace stavby je zajišťován autorský dozor.
  • D okumentace k územnímu řízení 
  •  Dokumentace k ohlášení stavby(stavebnímu povolení)
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dokumentace bouracích prací

Poradenské služby

  • odborná pomoc při výběru vhodného pozemku včetně zajištění potřebných průzkumů
  • odborná pomoc při koupi nemovitosti včetně zajištění pasportu, zaměření a stavebně-technického průzkumu
  • zhodnocení stavebního záměru, finanční poradenství
  • odborná pomoc pro jednání se stavebním úřadem

 

Kontaktujte nás