SPORTOVNÍ HALA LIBHOŠŤ                                            SPORTOVNÍ HALA SVINOV                                                   SOKOLOVNA RYBÍ   

                                        

        MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ LIBHOŠŤ                            STUDIE VYUŽITÍ AREÁLU ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY                   MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPŘIVNICE               

                                        

               SBĚRNÝ DVŮR LIBHOŠŤ                                                    SBĚRNÝ DVŮR PŘÍBOR                                                  SBĚRNÝ DVŮR SVINOV

                                  

      VYUŽITÍ AREÁLU OBECNÍHO SPORTOVIŠTĚ                          REKONSTRUKCE ZAHRADY MNIŠÍ

                   

 

Další projekty na kterých jsme se podíleli:

  • Demolice tělocvičny v Libhošti
  • Demolice zdravotního střediska v Kopřivnici
  • Rekonstrukce zimního stadionu v Kopřivnici (rekonstrukce chlazení)
  • Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Příboře