STUDIE BYTOVÉHO DOMU

Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a částečným podsklepením s největšími rozměry 18,5x28,5m. Jednotlivá podlaží mají půdorysy ve tvaru obdélníků, které s každým dalším podlažím ustupují a vytváří se tak terasové plochy. Poslední nadzemní podlaží a terasy jsou zastřešeny plochou střechou. Přesto že se jedná primárně o bytovou výstavbu – 8 bytů,  je zde uvažováno i se společenským centrem s multifunkčním využitím jako sauna, spinning, masérna a solárium.

Fotogalerie: STUDIE BYTOVÉHO DOMU