Roubenka v Rusavě

Jedná se o částečně podsklepenou roubenku. Podsklepení RD je zděné z cihel plných pálených. První nadzemní podlaží je tvořeno roubenými dřevěnými hranoli a druhé nadzemní podlaží rámovou dřevostavbou. 

Fotogalerie: Roubenka v Rusavě