MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ LIBHOŠŤ

Tato studie zpracovává návrh nového sportovního multifunkčního hřiště těsné blízkosti centra obce Libhošť na základě požadavků vzešlých z osobního jednání se zástupci obce. Cílem studie bylo navrhnout hřiště s umělým povrchem, které by sloužilo pro potřeby základní školy, mateřské školy a ostatních obyvatel obce. Hřiště bude volně přístupno veřejnosti po celý den. Pro vstup na hřiště slouží samotné branky a branka v polovině hřiště.

Fotogalerie: MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ LIBHOŠŤ