SPORTOVNÍ HALA SVINOV

Víceúčelová sportovní hala včetně budovy šaten a sociálních zařízení bude sloužit celoročně pro širokou škálu sportovních aktivit a to zejména pro potřeby Sokola Svinov, v minulosti přišel o budovu tělocvičny z důvodu požáru. Dále bude objekt určen oddílu české házené, která nemá v současné době k aktivnímu venkovnímu sportování a soutěžení v celostátní lize ve všech věkových kategorii na stávajícím hřišti dostatečnou a vyhovující kapacitu šaten a sociálních zařízení. Velikostí a zázemím navrhované haly bude možné celoročně pořádat sportovní akce a soutěžní klání ve všech druzích sportů nejen pro potřeby Sokola a české házené , ale i potřeby komerčních zájmů.

Fotogalerie: SPORTOVNÍ HALA SVINOV