SPORTOVNÍ HALA LIBHOŠŤ

Zadáním obce bylo zpracovat návrh sportovní haly, která by svými rozměry umožňovala plnohodnotně hrát většinu halových sportů, poskytovala zázemí pro kvalitní tělocvik pro základní školu a mateřskou školku, poskytovala sportovní vyžití pro veřejnost a v neposlední řadě svým vzhledem měla zapadat do okolní zástavby.