Rámová dřevostavba Libotín

Jednopodlažní rodinný dům s navazující dílnou bude sloužit čtyřčlené rodině. Obytný prostor je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 20° a s přesahy 1,1m a dílna je zastřešena plochou vegetační střechou. Jedná se o difúzně otevřenou rámovou dřevostavbu, použitý konstrukční materiál jsou smrkové fošny 60x200mm. . Obklad RD a dílny je navržen jako dřevěný modřínový se svislou orientací.

Fotogalerie: Rámová dřevostavba Libotín