Moderní rodinný dům v Libhošti

Jedná se jednopodlažní nepodsklepený objekt rodinného domu s podkrovím as půdorysem v přibližném tvaru L. Tvarové řešení vychází ze dvou protínajících se hmot. Obě tyto hmoty jsou zastřešeny putlovými střechami. Z jižní chráněné strany se nachází terasa. 

Fotogalerie: Moderní rodinný dům v Libhošti