MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tento projekt řešil energetické snížení mateřské školy na ulici Francouzská v Kopřivnici. V rámci studie jsme řešili možnosti fasády. Zde je vidět varianta se zateplením z minerální vaty a obkladu z Cembrit desek.